English   Español

Divulgacio a l'ICCUB

Pàgines de divulgació de l'ICCUB

Informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya i des d'altres indrets del món. Retransmissions d'esdeveniment d'especial rellevància: trànsits planetaris, eclipsis de Sol i de Lluna,... Material didàctic sobre Astronomia. Exposicions intinerants disponibles.

Recursos divulgatius referents a les àrees de Cosmologia, Física de Partícules, Gravitació, Nuclear i Atòmica amb activitats, materials i notícies elaborats pels membres de l'ICCUB. Cal destacar els apartats dedicats al Taller de Física de Partícules i a les exposicions itinerants.